ALGEMENE HANDELSVOORWAARDEN VAN BARTSPARTS B.V.

In het kort

Voorwaarden en condities zijn meestal moeilijk te lezen, maar natuurlijk wel noodzakelijk. Voordat we je de volledige versie van alle regels van Bart laten zien, hebben we een korte samenvatting van de belangrijkste regels voor je.

Aanbod

 • BartsParts BV levert onderdelen rechtstreeks uit de voorraad van aangesloten dealers van tractoren en landbouwmachines (dealers). U heeft echter alleen te maken met BartsParts; elke vraag, klacht, retourzending etc. wordt door BartsParts BV behandeld. Dealers zijn slechts leveranciers van BartsParts BV.
 • Door samen te werken met de dealers is BartsParts BV afhankelijk van informatie van deze leveranciers zoals partnummers, beschrijvingen, voorraadbedragen en prijzen. Natuurlijk kunnen er altijd wat fouten tussen zitten en BartsParts zal BV proberen dit te regelen, maar zal in geen geval BartsParts aansprakelijk zijn voor schade veroorzaakt door het niet kunnen uitvoeren van de bestelling.

Prijzen

 • De prijzen worden vastgesteld door de aanbiedende dealer en buiten de BartsParts BV om.
 • Als de prijzen worden weergegeven met 'Van', betekent dit dat we meerdere dealers hebben die dit onderdeel leveren, mogelijk tegen verschillende prijzen.
 • Elk onderdeel is slechts in beperkte mate beschikbaar, we kunnen geen nabestellingen verwerken tegen deze prijsniveaus.
 • Indien niet anders vermeld, zijn de prijzen exclusief BTW, zodat de werkelijke belastingen worden toegevoegd wanneer deze van toepassing zijn.
 • De prijzen zijn exclusief verzendkosten. Deze zullen worden toegevoegd op basis van de te verzenden locatie, de veronderstelde grootte en het gewicht en natuurlijk de bestemming.
 • Bij het plaatsen van de eigenlijke bestelling kunt u zien uit hoeveel magazijnen we tegen welk tarief verzenden.

Verzending

 • BartsParts BV maakt gebruik van verschillende expediteurs. Voor elke zending wordt het beste tarief berekend op basis van meerdere verladers. (Meestal UPS, DHL, TNT of DPD)
 • De verzendkosten worden berekend op basis van veronderstelde gewichten en afmetingen die door de leverancier of partner worden verstrekt. Indien de werkelijke verzendkosten substantieel afwijken van de berekende kosten, heeft BartsParts BV het recht om deze aan de klant in rekening te brengen.
 • U kunt altijd eerst een offerte voor de verzending vragen als bijvoorbeeld de berekende verzendkosten te hoog lijken.
 • In bepaalde gevallen kunt u alleen vooraf bestellen en eerst een prijsopgave krijgen voor de verzending.
 • BartsParts heeft een verwachte levertijd van 2-10 werkdagen, maar zendingen buiten de EU of met niet-standaardgewicht en -afmetingen kunnen langer duren.


Terugkerend beleid

 • Terugsturen van goederen is altijd mogelijk
 • Retouren kunnen alleen worden aangevraagd via het retourformulier op de website.
 • Gelieve nooit uw goederen te retourneren zonder goedkeuring van BartsParts BV
 • Kosten voor retourzendingen zijn voor de klant, tenzij een aantoonbare fout of vergissing van BartsParts.

Volledige voorwaarden van BartsParts B.V.

Index:

Lid 1 - Definities
Lid 2 - Bedrijfsgegevens BartsParts BV
Lid 3 - Relevantie
Lid 4 - Het aanbod
Lid 5 - De Overeenkomst
Lid 6 - Herroepingsrecht / annulering
Lid 7 - Kosten in geval van herroeping / annulering
Lid 8 - Uitsluiting van herroeping / annulering
Lid 9 - Prijzen
Lid 10 - Conformiteit en garantie
Lid 11 - Levering en uitvoering van orders
Lid 12 - Abonnementen; looptijden, annulering en verlenging
Lid 13 - Betaling
Lid 14 - Klachten
Lid 15 - Toepasselijk recht
Lid 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Lid 1 - Definities

In deze termen maken we gebruik van de volgende definities

 1. Afkoelingsperiode: De periode waarin een klant de bestelling zonder toestemming kan intrekken.
 2. De consument: Een natuurlijk persoon die niet handelt in opdracht van een bedrijf of uit hoofde van een beroep en die een overeenkomst sluit met BartsParts BV.
 3. Bedrijf: Een natuurlijk persoon of bedrijf dat handelt als bedrijf of ons van een beroep en een overeenkomst aangaat met BartsParts BV.
 4. Dag: kalenderdag
 5. Klant: Consument of onderneming die producten of diensten bij BartsParts BV koopt of heeft gekocht.
 6. Abonnement: Overeenkomst van abonnement op een periodieke levering van goederen en/of diensten waarvan de levering wordt gespreid over een bepaalde periode.
 7. Duurzame gegevensdrager: Elk toestel dat BV of de klant helpt BartsParts om persoonlijke informatie op te slaan voor toekomstige referenties.
 8. Recht van herroeping: De mogelijkheid om de transactie binnen de afkoelingsperiode te annuleren.
 9. Terugtrekkingsformulier: Het formulier voor herroeping van een bestelling of overeenkomst, dat op de BartsParts website wordt aangeboden en dat klanten kunnen gebruiken wanneer ze gebruik willen maken van het herroepingsrecht.
 10. BartsParts BV: Het bedrijf dat de producten en diensten aanbiedt
 11. Afstandsovereenkomst: Een overeenkomst die wordt gesloten via een door BartsParts BV georganiseerd systeem, dat wordt gebruikt voor de verkoop van producten en diensten, waarbij slechts één of meer technieken worden gebruikt voor communicatie op afstand.
 12. Technieken voor communicatie op afstand: Methoden of apparaten die gebruikt kunnen worden om een overeenkomst te maken tussen BartsBarts BV en de klant, waarbij beide nooit in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 13. Voorwaarden en condities: De onderliggende voorwaarden van BartsParts BV.
 14. Website(s) van BartsParts : De websites waar BartsParts BV haar producten en diensten aanbiedt, meer specifiek bartsparts.eu, bartsparts.nl en barts.parts.

Paragraaf 2 - Bedrijfsgegevens BartsParts B.V.

BartsParts B.V.
Algemeen directeur: Arno (A.A.) Verkleij
Evertsenstraat 179
2315 RZ Leiden
Nederland
T +31-(0)85 1304480
E bart@bartsparts.nl

Kamer van Koophandel : 67057365
BTW ID: NL856812146B01

Paragraaf 3 - Relevantie

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en elke transactie op afstand tussen BartsParts BV en de klant.
 2. Voordat een transactie wordt gesloten, of BartsParts BV en klant tot een overeenkomst kwamen, zijn deze voorwaarden aan de klant ter beschikking gesteld, of, indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, wordt de klant geïnformeerd dat de voorwaarden op verzoek beschikbaar zijn en hem of haar op verzoek worden verstrekt, zonder enige kosten.
 3. Indien er sprake is van een overeenkomst op afstand, kan BartsParts BV deze voorwaarden ook op elektronische wijze aan de klant ter beschikking stellen, zodanig dat deze door de klant op elke duurzame gegevensdrager kan worden opgeslagen. Indien de voorwaarden om welke reden dan ook niet elektronisch kunnen worden geleverd, zal BartsParts BV de voorwaarden kosteloos aan de klant toezenden.
 4. Als er naast deze voorwaarden nog andere product- of servicespecifieke voorwaarden van toepassing zijn, kan de klant een beroep doen op de voorwaarden die voor hem of haar het voordeligst zijn.
 5. Indien een of meer bepalingen in deze voorwaarden om welke reden dan ook op enig moment niet meer van toepassing zijn, dan zullen alle andere voorwaarden alsnog van toepassing zijn, terwijl er zo snel mogelijk nieuwe voorwaarden zullen worden gecreëerd ter vervanging van de oude. Nieuwe voorwaarden zullen zo dicht mogelijk bij de oudere voorwaarden staan die ze moeten vervangen.
 6. Situaties die niet specifiek in deze voorwaarden worden genoemd, moeten worden beoordeeld in de geest van deze voorwaarden.
 7. De onzekerheden in deze voorwaarden moeten worden beoordeeld in de geest van deze voorwaarden.

Paragraaf 4 - Het aanbod

 1. Indien het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, of bepaalde voorwaarden bevat, wordt dit uitdrukkelijk vermeld.
 2. Het aanbod is niet bindend. BartsParts BV is altijd gerechtigd het aanbod te wijzigen of aan te passen.
 3. Het aanbod is 'Reserveonderdelen die door BartsParts leveranciers / partners worden aangeboden tegen prijzen die deze leveranciers partners hebben bepaald.
 4. Informatie over de onderdelen wordt verstrekt door de leveranciers / partners van BartsParts BV. Laatstgenoemde is niet verantwoordelijk voor enige vorm van fout in deze informatie. BartsParts BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van de onjuiste informatie, anders dan de waarde van de goederen zelf.
 5. Eventuele foto's die bij deze onderdelen worden getoond, worden ook door de leveranciers / partners van BartsParts BV geleverd. Achternaam is niet verantwoordelijk voor enige vorm van fout in deze informatie. BartsParts BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van de onjuiste informatie, anders dan de waarde van de goederen zelf.
 6. Alle afbeeldingen, specificaties en andere informatie op onderdelen zijn indicatief en kunnen derhalve niet leiden tot enige schadeclaim jegens BartsParts BV, anders dan de waarde van de goederen zelf.
 7. Elk aanbod bevat alle informatie zodat duidelijk is welke rechten en plichten de klanten kunnen verwachten, dit houdt specifiek in:
 • De prijs inclusief belastingen. (de belasting wordt berekend in het winkelwagentje)
 • Verzendkosten (worden berekend in de winkelwagen)
 • Hoe de overeenkomst wordt gesloten en welke procedure nodig is.
 • Of het herroepingsrecht van toepassing is
 • De wijze van betaling, verzending en uitvoering van de overeenkomst.
 • De termijnen voor aanvaarding van het aanbod en de termijn waarbinnen BartsParts de prijs wordt gegarandeerd.
 • Of de overeenkomst wordt gearchiveerd en zo ja, op welke manier de klant deze informatie kan inzien of indien nodig kan controleren of bewerken.
 • Andere talen waarin de overeenkomst kan worden gesloten, naast het Engels

Paragraaf 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand zodra de klant het aanbod accepteert en voldoet aan de voorwaarden, meer in het bijzonder:
 • De klant heeft de inhoud van het winkelwagentje aanvaard tegen de vermelde prijzen
 • De klant heeft deze voorwaarden geaccepteerd
 • De klant heeft het verschuldigde bedrag voor deze bestelling / overeenkomst betaald.
 • Indien het aanbod via elektronische weg is geaccepteerd, stuurt BartsParts BV direct een orderbevestiging via elektronische berichtgeving. Zolang deze bevestiging niet is verzonden, kan de klant de bestelling alsnog intrekken.
 • Indien het aanbod op elektronische wijze is aanvaard, zal BartsParts BV maatregelen nemen om de elektronische uitwisseling van gegevens te beveiligen en zeker te zijn van een veilige website. In geval van elektronische betaling BartsParts zal BV ook maatregelen nemen om dit proces te beveiligen.
 • BartsParts BV kan altijd (binnen de wet) de kredietwaardigheid van de klant controleren en kijken of hij of zij in staat is de goederen te betalen. Indien dit niet het geval is, of indien er een andere legitieme, gemotiveerde reden is, kan BartsParts BV de bestelling / overeenkomst weigeren of annuleren of specifieke voorwaarden stellen.
 • Bij elke bestelling van producten of diensten zal BartsParts BV de volgende informatie elektronisch of, indien nodig, schriftelijk verstrekken:
 • Volledige contactgegevens van BartsParts BV inclusief adres, telefoonnummer en hoe u een klacht kunt indienen of vragen kunt stellen.
 • Vermelding of de klant gebruik kan maken van het herroepingsrecht of de annulering van de bestelling en onder welke voorwaarden
 • Informatie over garantie en service na aankoop
 • Details en prijzen van de bestelde goederen.
 • In geval van een duurzaam abonnement: de overeengekomen periode van het abonnement en de wijze van vaststelling/intrekking.
 • In het geval van een duurzaam abonnement, het bovenstaande in sub. 5 alleen van toepassing op de eerste levering.
 • Elke overeenkomst/transactie wordt gemaakt onder de voorwaarde van voldoende voorraad van de goederen.
 • BartsParts BV levert onderdelen direct uit voorraad van de aangesloten leveranciers/partners. Indien een dergelijke leverancier of partner om welke reden dan ook niet in staat of bereid is de producten te leveren, zal dit automatisch leiden tot annulering van de bestelling, waar men toch BartsParts niet kan worden gedwongen te leveren. Er kan geen vergoeding worden geëist, anders dan de waarde van de goederen zelf.

Paragraaf 6 - Recht op herroeping/annulering

Levering van producten

 1. De klant heeft het recht om de bestelling of overeenkomst binnen twee weken zonder opgave van redenen te annuleren. De 14 dagen gaan in op de dag van ontvangst van de goederen bij de klant of zijn/haar overeengekomen vertegenwoordiger die bekend is bij BartsParts.
 2. Gedurende deze periode zal de klant zorgvuldig zorg dragen voor de goederen en de verpakking. Hij zal de goederen enkel uitpakken met het oog op de beoordeling van de goederen en of hij de producten wenst te bewaren. Indien de klant besluit de goederen te retourneren, dan gebeurt dit in de originele verpakking, inclusief alle oorspronkelijk geleverde onderdelen en indien mogelijk in de originele staat. De klant zal de 'instructie voor verpakking en verzending' volgenBartsParts.
 3. Indien de klant gebruik wil maken van zijn of haar recht om de bestelling te herroepen of te annuleren binnen 14 dagen na ontvangst, dient de klant gebruik te maken van het speciale formulier op de BartsParts website om BartsParts BV hiervan op de hoogte te stellen. Pas na instructies van BartsParts BV kunnen de goederen worden verzonden naar het door BartsParts. In geval van verlies of het niet ontvangen van de goederen dient de klant de verzending te bewijzen, bijvoorbeeld door het overleggen van een bewijs van verzending.
 4. Indien een klant BV niet binnen 14 dagen op de hoogte BartsParts heeft gesteld van het intrekken of annuleren van de bestelling, dan is de aankoop definitief en kan deze niet meer worden geannuleerd.

Levering van service:

 1. Bij het bestellen van diensten kan de klant de overeenkomst zonder opgaaf van reden annuleren of herroepen binnen 14 dagen na het van kracht worden van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van het herroepingsrecht dient de klant BV zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen BartsParts op de wijze zoals BartsParts BV bij het sluiten van de overeenkomst heeft aangegeven.

Lid 7 - Kosten van intrekking of annulering

 1. Indien een klant gebruik maakt van het herroepingsrecht of herroepingsrecht, komen alleen de kosten van het terugsturen van de goederen voor rekening van de klant.
 2. Indien de geretourneerde goederen reeds zijn betaald, zal BartsParts BV het bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de declaratie van de klant, retourneren. Dit is alleen op voorwaarde dat de goederen door BartsParts BV zijn ontvangen of dat een bewijs van verzending aan BartsParts BV is overlegd.

Paragraaf 8 - Uitsluiting van herroeping / annulering

 1. BartsParts BV kan het herroepingsrecht voor producten en diensten zoals vermeld in sub 4 en 4 intrekken. Herroeping is alleen rechtmatig indien BartsBarts BV deze uitsluiting duidelijk in het aanbod en voor het sluiten van de overeenkomst/transactie heeft aangekondigd.
 2. BartsParts kan het herroepingsrecht ook intrekken indien de klant een onderneming is zoals beschreven in de definities van deze voorwaarden.
 3. Uitsluiting van herroeping / annulering is alleen mogelijk voor producten die:
 • werden geproduceerd door BartsParts op maat gemaakte specificaties of werden specifiek besteld op vraag van de klant.
 • een persoonlijk karakter hebben
 • kunnen niet worden verzonden vanwege hun specificaties
 • snel verouderen of bederven
 • waarvan de prijzen sterk schommelen
 • Uitsluiting van het herroepingsrecht / annuleringsrecht voor diensten is alleen mogelijk voor diensten
 • Wat nog niet gebeurd is.
 • Die worden of werden uitgevoerd tegen exclusieve, specifieke, op maat gemaakte voorwaarden.

Paragraaf 9 - Prijzen

 1. Prijzen zoals aangegeven op de website(s) van BartsPartst BV zijn altijd exclusief BTW (indien van toepassing), verzendkosten en onder voorbehoud van prijswijzigingen van de leveranciers en partners van BartsParts BV.
 2. Indien een partner of leverancier van BartsParts BV niet in staat, of niet bereid is de bestelde goederen tegen de overeengekomen prijs te verzenden, heeft BartsParts BV het recht de overeenkomst of bestelling te annuleren, zonder enige vorm van schadevergoeding, anders dan de reeds betaalde kosten. Indien het onderdeel bij een andere leverancier/onderdelen van BartsParts BV beschikbaar is, maar tegen een hogere prijs, heeft BartsParts BV het recht de hogere prijzen aan de klant in rekening te brengen.
 3. Indien BartsParts BV het onderdeel tegen een hogere prijs aanbiedt zoals beschreven in sub. 2, heeft de klant het recht om de bestelling of overeenkomst te annuleren. Reeds betaalde bedragen worden binnen 14 dagen na annulering teruggestort.
 4. Anders dan in lid 2, zijn de prijzen definitief wanneer alle in paragraaf 5.1 genoemde voorwaarden zijn overeengekomen.
 5. De prijzen zijn onder voorbehoud van eventuele fouten. Eventuele schadeclaims als gevolg van prijsfouten worden door BartsParts BV afgewezen en kunnen BartsParts niet gedwongen worden om de producten tegen de verkeerde prijs te leveren.


Paragraaf 10 - Naleving en garantie

 1. BartsParts BV zorgt ervoor dat producten en diensten voldoen aan de specificaties die in de bestelling of overeenkomst zijn vermeld, aan alle redelijke eisen van bruikbaarheid van het product en aan alle wettelijke eisen.
 2. De door de fabrikant, importeur of dealer verstrekte garantie doet geen afbreuk aan de in lid 1 genoemde verplichtingen van BartsParts BV.
 3. Eventuele storingen, schade of andersoortige defecten aan het product dienen BartsParts direct, maar in ieder geval binnen 4 weken na ontvangst van de goederen te worden gemeld door middel van het formulier op de website van BartsParts BV. De goederen dienen in originele staat te worden geretourneerd, met gebruikmaking van de originele verpakking. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd BartsParts na goedkeuring van de garantieclaim.
 4. De garantieperiode van BartsParts BV zal in overeenstemming zijn met de garantievoorwaarden van de fabrikant. BartsPartsBV kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor de feitelijke geschiktheid van het product voor het specifieke, door de klant gebruikte gebruik, noch zal BartsParts het enige verantwoordelijkheid dragen voor een eventueel gegeven advies voor gebruik of toepassing van het product.
 5. De garantie vervalt als:
 • De klant heeft het product gewijzigd of gerepareerd, of laten wijzigen of repareren door een derde partij.
 • De producten werden blootgesteld aan abnormale omstandigheden of werden onzorgvuldig behandeld of op een andere manier mishandeld tegen de specifieke instructies op de verpakking of andere instructies.
 • De gebrekkigheid is (gedeeltelijk) het gevolg van specifieke overheidsvoorschriften
 • onderdelen hebben die status 'gebruikt'. Deze status wordt duidelijk vermeld op beide websites als opdrachtspecificaties (orderbevestiging, facturen, pakbon, enz.).
 • In geval van garantie kan de schade nooit hoger zijn dan de waarde van de goederen waarop zij van toepassing zijn. Eventuele gevolgschade zal worden kwijtgescholden.
 • BartsParts BV heeft het recht om een vervangend product te verzenden, maar alleen na kennisgeving aan en overeenkomst met de klant. Indien de klant de vervanging weigert, zullen eventuele reeds betaalde bedragen binnen 14 dagen worden teruggestort.

Paragraaf 11 - Levering en uitvoering

 1. BartsParts zal de opdracht / overeenkomst met de grootste zorg uitvoeren.
 2. Plaats van levering is het door de klant opgegeven verzendadres.
 3. Alle aanvaarde bestellingen worden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, uitgevoerd en verzonden, tenzij de klant een langere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de verzending om welke reden dan ook vertraging oploopt, of indien de bestelling niet (gedeeltelijk) kan worden uitgevoerd, wordt de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. Indien de bestelling niet binnen 30 dagen kan worden geleverd, tenzij een langere termijn is overeengekomen, heeft de klant het recht om de bestelling zonder verdere reden en zonder annuleringskosten te annuleren. Eventuele andere schade dan de waarde van de goederen zal worden kwijtgescholden.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan de genoemde levertijden kunnen geen rechten worden ontleend. Overschrijding van de leveringstermijn leidt niet tot enige vorm van schade.
 5. In geval van een goedgekeurde herroeping of annulering zal BartsParts BV de betaalde bedragen binnen 14 dagen na de annulering terugbetalen.
 6. Indien levering van een product onmogelijk is, zal BartsParts BV streven naar een passende vervanging tegen een redelijke prijs. De klant zal altijd op de hoogte worden gesteld als het bestelde product wordt vervangen of voor een andere prijs wordt verkocht. Het herroepingsrecht blijft in dat geval van toepassing.
 7. BartsParts BV draagt het risico van beschadiging of verlies van goederen tijdens het transport, tot aan het moment van aflevering op het door de klant opgegeven afleveradres.
 8. De verzendkosten worden berekend op basis van de geschatte omvang en het gewicht, gegeven door de leveranciers / partners van BartsParts BV. Desalniettemin is het mogelijk dat de verzendkosten aanzienlijk hoger zijn dan bij de bestelling is berekend. In dat geval heeft BartsParst BV het recht om deze extra verzendkosten aan de klant in rekening te brengen.
 9. Voor sommige specifieke producten is het niet mogelijk om de verzendkosten vooraf te berekenen. In dat geval maakt BartsParts BV een offerte voor verzending binnen 3 dagen. De klant kan de offerte aanvaarden of weigeren. Gedurende 7 dagen na de voorbestelling worden de goederen voor de klant gereserveerd. Indien binnen deze 7 dagen geen acceptatie wordt ontvangen, komen de goederen weer beschikbaar in onze webshop en wordt de bestelling als geannuleerd beschouwd.
 10. In elk geval van hogere toepasselijke verzendkosten zoals vermeld in subs 8 en 9 waar de klant niet akkoord kan gaan, heeft de klant het recht om de bestelling of overeenkomst te herroepen / te annuleren zonder verdere kosten, maar zonder het recht op enige vergoeding van schade. Eventueel betaalde bedragen worden door BartsParts BV terugbetaald.

Paragraaf 12 - Abonnementen; duur, opzegging en verlenging

Intrekking / annulering

 1. De klant kan een onbepaalde tijd of andere overeenkomst tot levering van producten of diensten altijd periodiek opzeggen, met een opzegtermijn van één maand.
 2. Overeenkomsten of subsctiptions met een vooraf bepaalde tijdslimiet kunnen steeds voor het einde van de overeengekomen periode worden beëindigd, met een opzegtermijn van één maand.
 3. In het geval van een siutatie vermeld in subs 1 en 2, kan de klant:
 • Informeer BartsParts BV altijd over de opzegging die niet beperkt is tot een bepaalde tijd of periode.
 • Annuleer op dezelfde manier als de overeenkomst.
 • Annuleren binnen dezelfde opzegtermijn die BartsParts BV zelf heeft onderhandeld.

vernieuwing

 1. Een overeenkomst voor een vooraf bepaalde termijn die gericht is op het op regelmatige basis leveren van goederen of diensten, kan niet automatisch worden verlengd.

Duur

 1. Indien een overeenkomst een looptijd heeft van meer dan een jaar, kan de klant altijd binnen een termijn van een maand opzeggen of zich terugtrekken, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen de opzegging vóór de overeengekomen opzegging verzet.

Paragraaf 13 - Betaling

 1. Tenzij anders is overeengekomen, dienen de betalingen vóór de levering te worden voldaan.
 2. De klant heeft de plicht om BartsParts BV te informeren over eventuele fouten in de betalingsgegevens, foutieve prijzen of mogelijke fouten in het betalingssysteem.
 3. In geval van betalingsverzuim BartsParts heeft de klant het recht om, met inachtneming van de wettelijke beperkingen, alle redelijke kosten die voortvloeien uit de inning aan de klant in rekening te brengen.

Paragraaf 14 - Klachten

 1. BartsParts BV heeft een goed bekend gemaakte klachtenprocedure en zal klachten over deze procedure in behandeling nemen.
 2. Klachten over een levering, overeenkomst of abonnement moeten binnen 7 dagen na ontdekking van de gebreken, fouten of storingen worden ingediend.
 3. Klachten worden bij voorkeur ingediend via het speciale klachtenformulier op de Bartsparts website(s)
 4. Ingediende klachten worden binnen 14 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst van de klacht, in behandeling genomen. Indien de behandeling van de klacht een voorzienbare langere termijn vergt, BartsParts zal de klant binnen 14 dagen op de hoogte worden gebracht met een schatting van de termijn voor de afhandeling.
 5. In geval van enige vorm van klacht dient de klant zich eerst te wenden tot het bedrijf BartsParts voordat hij andere (juridische) stappen onderneemt.
 6. Een klacht schort BartsParts de verplichtingen van BV niet op, tenzij BartsParts BV anders aangeeft.
 7. In geval van een geldige klacht zal BartsParts BV de producten zonder kosten vervangen of repareren.

Paragraaf 15 - Toepasselijk recht

 1. Op alle transacties en overeenkomsten tussen de klant en BartsParts BV is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook als de klant buiten Nederland is gevestigd.

Paragraaf 16 - Aanvullende of ontnuchterende bepalingen

Aanvullende of afwijkende voorwaarden anders dan vermeld in deze voorwaarden, mogen niet ten nadele van de klant zijn en zullen op zodanige wijze moeten worden overeengekomen dat de klant deze voorwaarden via een duurzame gegevensdrager kan raadplegen of opslaan.